กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บุรีรัมย์

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จึงได้ดำเนินโครงการ“ส่งน้ำสะอาดเป็นของขวัญชาวอีสานตอนล่าง” พื้นที่จ.บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิและสุรินทร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2557 ขณะที่ สทอภ. มอบของขวัญด้วยโครงการ “GISTDA ...
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
22. โครงการคืนความสุข ชุบชีวิต สังคม OTOP /SMEs
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
...  “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” วันที่  8-12 ธ.ค. 2557 โครงการอบรมเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญและบุรีรัมย์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
...  สถานที่  :  ดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
24. สดร. อบรมครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ปัจจุบันกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล เชียงราย พิษณุโลก ลพบุรี ปทุมธานี มุกดาหาร บุรีรัมย์ เลย ชลบุรี และเพชรบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
25. การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร มุกดาหาร นครนายก ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ มหาสารคาม และการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งก่อนหน้านี้ที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนคือการที่ให้แต่ละจังหวัดมีการจัดทำยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ให้จังหวัดหาจุดเด่นของตนเอง ...
พุธ, 24 กรกฏาคม 2013
... เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม        ...
พุธ, 17 กรกฏาคม 2013
... โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์  ...
อังคาร, 02 กรกฏาคม 2013
... จ.ศรีสะเกษ (2),ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์,ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ,ร.ร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ, ด.ช.อินทัช บรูเซอร์แฟนเกอร์โน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคน จะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายต่อกัน ...
พฤหัสบดี, 12 มกราคม 2012
... 1,212 ล้านบาท โดยจังหวัดที่สามารถผลิตปุ๋ยได้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ  นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยได้ 162,605 กระสอบ 87,720 กระสอบ และ 87,301 กระสอบ ตามลำดับ  ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2011
... ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อมอบให้กับตัวแทนของแต่ละจังหวัดในเขตตรวจราชการ 14 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์  เพื่อนำไปมอบให้กับคนไข้ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป