กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บุรีรัมย์

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... น่าน เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ราชบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร นครศรีธรรมราช และตรัง โดยมีการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกด้วย รวมถึงนิทรรศการว่าวไทย 4 ภูมิภาค ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
... ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดารา รมว.วท. สปป. ลาว/ การแถลงข่าว/รมว.วท. พบสื่อ ประจำเดือนมกราคม 2558 /ภารกิจ ท่าน รมว.วท. ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์ เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน ...
ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
... หมู่บ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการร่วมกับชาวบ้าน นำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและเทคโนโลยีจีพีเอส (GPS)  มาใช้ศึกษาทิศทางการไหลของน้ำ ขุดสร้างบ่อพักน้ำดักตะกอนอย่างเป็นระบบ ทำให้เกษตรกรรับมือกับสถานการณ์ ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
14. ก.วิทย์ฯ บูรณาการความร่วมมือนำวิทยาศาสตร์จัดการน้ำชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาแหล่งนํ้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บูรณาการการทํางานร่วมกับกองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 51) มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและเป็นพื้นที่แก้มลิงกักเก็บน้ำในฤดน้ำหลากไว้ใช้ทําการเกษตรในฤดูแล้ง ...
อังคาร, 27 มกราคม 2015
... ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสําเร็จของเครือข่ายบริหารจัดการนํ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบระบบนํ้าอุปโภค-บริโภค ให้กับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์    ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
16. รมว.วิทย์ เยี่ยมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในสังกัดของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 50.2 ไร่ ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
... 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์  นครราชสีมา  ชัยภูม  และสุรินทร์  จัดทำโครงการ "ส่งน้ำสะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนล่าง" เพื่อปรับปรุงระบบน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคของชุมชนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
อาทิตย์, 25 มกราคม 2015
18. ดร.พิเชฐ เตรียมทัวร์อีสานล่าง ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมาและบุรีรัมย์ ...
อังคาร, 20 มกราคม 2015
... ตัวอย่างความสำเร็จเรื่องฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้น ของบ้านสามขา จ.ลำปาง - วิเคราะห์แผนพัฒนาแก้ภัยแล้งและน้ำหลาก เสนอกรมชลประทานของบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์  ปี พ.ศ. 2550 : 1 ชุมชนแกนนำ ...
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
       นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  โดยมี ...
อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป