กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บุรีรัมย์

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ยงยุทธ ยุทธวงศ์, รอยล จิตรดอน, สสนก., บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชน, บ้านลิ่มทอง, บุรีรัมย์]  ...
อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014
Tags: [รมว.วท. ร่วมทีม นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายรัฐบาลที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.มหาสารคาม]  ...
พุธ, 17 กรกฏาคม 2013
...          ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... แต่หลังจากการบริหารจัดการน้ำแล้วควรมีกิจกรรมที่จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้โดยการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จากตัวอย่างบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านเริ่มประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคกลาง ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... ตามดำรินายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีตลาดนัดชุมชน 4 ภาค ภาคเหนือที่จังหวัดตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ และภาคกลางที่จังหวัดราชบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรุงเทพ ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
... การดูระดับสูงต่ำของพื้นที่ จนถึงการออกแบบรางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมีตัวอย่างหลายแห่ง อาทิ หมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ หรือ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี    การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
...  7 ม.แม่โจ้ http://www.itsci.mju.ac.th/itsci/Index.jsp 8 มรภ.บุรีรัมย์ http://science.bru.ac.th/index.php/publicize/ ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
... จ.บุรีรัมย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งที่มีมานานกว่า 40 ปี ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้จัดทำแหล่งเก็บน้ำที่ไม่ต้องขุดลอกตะกอน มีถนนน้ำเดินที่กลายเป็นคลองส่งน้ำเมื่อยามฝนตก อ่านแผนที่ดาวเทียมและวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้เอง ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
... ตาก ขอนแก่น อุบลราชธานี หนองคาย สกลนคร บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ ปทุมธานี กาญจนบุรี ตราด ระยอง สงขลา ระนอง และภูเก็ต และสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ำอีก จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ ระยอง สงขลา และภูเก็ต นอกจากนี้ ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป