กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บุญรักษา สุนทรธรรม

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ASEAN COST, เครือข่ายดาราศาสตร์, บุญรักษา สุนทรธรรม]  ...
อาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2015
Tags: [ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม, จันทรุปราคา]  ...
อาทิตย์, 05 เมษายน 2015
Tags: [บ่อเวียงคำ วงดาลา, บุญรักษา สุนทรธรรม, สดร., ไทย - ลาว, หอดูดาว, ดาราศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
Tags: [บุญรักษา สุนทรธรรม, ศรัณย์ โปษยะจินดา, ดาราศาสตร์, ภาพถ่าย, Deep Sky Objects]  ...
ศุกร์, 12 กันยายน 2014
5. ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ปี 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
ผู้ให้สัมภาษณ์ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม 23 มกราคม 2559    ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
ผู้ให้สัมภาษณ์ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 21 พฤศจิกายน 2558  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทย อาทิ ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาและนักวิจัยได้เข้าร่วมฝึกอบรมฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาค  ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015
8. Clippingวท ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
  ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           หนังสือพิมพ์  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015
9. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...
พุธ, 23 กันยายน 2015
... และผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป