กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บำบัดน้ำ

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
... , ความรู้เรื่องน้ำและสารกรองน้ำ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาระบบกรอง , ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ,  เทคนิคการบำบัดน้ำในแต่ละประเภท , การปลูกพืชผักในระบบไม่ใช้ดิน , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
32. เครื่องย้อมกกอัตโนมัติ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... สามารถแขวนกกได้ตามแนวตั้ง ตัวเครื่อง อบแห้งจะมีฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูญเสียและช่วย ประหยัดพลังงาน เครื่องบำบัดน้ำเสีย จะเป็นเครื่องที่ออกแบบโดยมีการผสมผสานระหว่างกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... 3 กังหันลมบำบัดน้ำเสีย โดย บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด   สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร รางวัลที่ 1 ได้แก่ รถบรรทุกเอนกประสงค์สามมิตร โดย บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) (สาขานี้ได้รับการพิจารณาผ่านเพียงรางวัลเดียว) ...
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2009
34. กระทรวงวิทย์ฯ แถลงข่าวจัดงาน TechnoMart-InnoMart 2009
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2 เตาเผาขยะปลอดไดออกซิน แบบหมุนพร้อมระบบบำบัดมลภาวะ โดย บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด             รางวัลที่ 3 ได้แก่ กังหันลมบำบัดน้ำเสีย ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2009
... ในครั้งนี้ ใช้เวลา 2 วันช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ โดยพื้นที่แรก วันที่ 6 มิถุนายน 2552 เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานบำบัดน้ำเสียของชุมชนบ้านบางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งอยู่ริมคลองบางปรอก ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป