กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บำบัดน้ำ

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... จากนั้นได้ไปกู้ระบบสูบน้ำใต้ดิน 3 จุด ระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย 4 จุด รวม 7 จุด และติดเครื่องได้เมื่อวานนี้ ซึ่งเท่ากับเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว 140 ตัว และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำลอยด้านเหนือ 10 เครื่อง ด้านใต้ถึงขณะนี้ประมาณ ...
ศุกร์, 21 ตุลาคม 2011
22. ดันวิจัยพัฒนาบูมเศรษฐกิจ กระทรวงวิทย์ฯ เร่งยกเครื่อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการบริโภค หรือบริษัท ไฮกริม เอนไวรอลเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งร่วมทุนวิจัยกับไบโอเทค สวทช.วิจัยและผลิตสารชีวบำบัดจากจุลินทรีย์ เพื่อขจัดและบำบัดน้ำมัน น้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม ...
อังคาร, 06 กันยายน 2011
... เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตรวดเร็วขึ้น  เผยเป็นคลังสาหร่ายน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย  เตรียมความพร้อมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ   ช่วยบำบัดน้ำเสียและลดโลกร้อน  ครบวงจรสายการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ...
ศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2011
24. โครงการแก้มลิงอเนกประสงค์คลองสนามชัย – มหาชัย กรุงเทพมหานคร – สมุทรสาคร
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การจัดการทรัพยากรน้ำ)
... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้สำรวจทำแผนที่ เพื่อกำหนดพื้นที่แก้มลิงตามหลักข้างต้น โดยให้เลือกบริเวณน้ำขัง ที่ปัจจุบันน้ำเน่าเสียแล้ว ทำการเกษตรไม่ได้ มาใช้ทำแก้มลิง ทำเป็นแหล่งบำบัดน้ำเสียแบบเดียวกับที่แหลมผักเบี้ย ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
25. โครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
... ภายในและนอกอาคาร  เช่นระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย  ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเครื่องปรับสภาพอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบโทรศัพท์ และระบบไฟฟ้า ฯลฯ งานส่วนนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน           ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... ต้องพัฒนาด้วยกัน  การปลูกป่าโดย การใช้ฝายชะออความชุมชื่น การทำให้ป่าไม่ใช่แค่อนุรักษ์ เป็นป่าใช้งาน  โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยหลังจากทำตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านปลูกป่าชายเลน บำบัดน้ำเสียเสร็จ ...
พุธ, 02 มิถุนายน 2010
27. เทคนิคตรวจวัดชนิด และตำแหน่งอะตอมในวัสดุที่มีความแม่นยำต่ำกว่าระดับนาโน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน)
... o วัสดุศาสตร์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง แผ่นฟิมล์เคลือบแว่นตาสำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์         o วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ขุยมะพร้าวในการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดโลหะหนักในพื้นที่การเกษตรโดยใช้แบคทีเรีย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
28. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเสียในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมวัสดุเพาะปลูก (hortimedia) และวัสดุรูพรุนเพื่อ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... และสำหรับบำบัดน้ำบ่อเพาะเลี้ยง     วัสดุเพาะปลูกเอ็มเทค มีความพรุนตัวสูง อมน้ำได้ดี แข็งแรงกว่าวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ เช่น ขุยมะพร้าว เพอร์ไลท์(Perlite) เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) มีหลายขนาดเม็ด ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
29. การให้บริการปรับปรุงระบบบำบัดของเสีย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ทำให้รักษาจุลินทรีย์ไว้ในระบบบำบัดได้นาน) และได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการก่อสร้างระบบบำบัดใหม่ให้กับโรงงานแป้งมัน สำปะหลังหลายแห่ง ระบบบำบัดดังกล่าว นอกจากบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังให้พลังงานในรูปก๊าซชีวภาพกลับไปใช้ในโรงงานด้วย ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
30. เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย และผลิตพลังงาน "ก๊าซชีวภาพ"สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... 1,000 บาทต่อการผลิตแป้ง 1 ตัน)     การบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน โดยทั่วไปนิยมบำบัดในบ่อเปิด ใช้พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ จากปัญหากลิ่นและประสิทธิภาพของระบบต่ำ ทำให้โรงงานแต่ละโรงเสียค่าใช้จ่ายสารเคมีในการบำบัดไม่ต่ำกว่าเดือนละ ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป