กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บำบัดน้ำ

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... จำนวน 3,034,100 บาท 3. การก่อสร้างลานตากขยะ จำนวน 1,869,800 บาท 4.ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2,930,000 บาท 5. ระบบสายพานลำเลียงขยะ 3 ชุด จำนวน 1,400,000 บาท ในส่วนของงบอุดหนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนเครื่องจักร ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
... การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม การลดการใช้สารเคมี หรือการนำกากของเสียมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า ผลที่ได้รับนอกจากจะเกิดต่อ SME แล้วยังส่งผลที่ดีต่อสังคมและชุมชนใกล้เคียงด้วย สำหรับความร่วมมือในวันนี้นับเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016
13. 19 ตุลาคม วันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำ คือใช้เพิ่มปริมาณออกซิเจนลงในน้ำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคของประชาชน ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
... และได้นำไปใช้แล้วในการรักษาความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีการนำนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมคือ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ โดยนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาย่อยสลายสารอินทรีย์มาเปลี่ยนรูปเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งได้ประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
... มาตรฐานสากล 186. ผู้นำผ้าเบรกไร้ใยหิน 187. พัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็น 188. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 189. ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 190. เอนไซม์สำหรับรีไซเคิลกระดาษลามิเนต 191. KEEEN ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
16. รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการวิจัยของ สวทช.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกเมล็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 5 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง  ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ENZease เอนไซม์ดูโอสำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว   ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
17. ไบโอเทค/สวทช.โชว์แนวคิด Near Zero Waste หลังประสบความสำเร็จ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม ทั้งนี้จุดสำคัญคือการจัดหาแหล่งเงินทุนเต็มจำนวนให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียนี้ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน          ดร.กัญญวิมว์ ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... (ไบโอเทค/สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท คีนน์ จำกัด ร่วมดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่มีไขมันปนเปื้อนในโรงงานขนาดใหญ่ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... รวมทั้งยังมีการนำไปใช้ประโยชน์โดยภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น อาหารสัตว์ สารชีวบำบัดภัณฑ์ (ใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำมันที่เกิดจากการปนเปื้อน) สารควบคุมศัตรูพืช เป็นต้น นายวรวัจน์กล่าว ฯ   เขียนข่าวโดย   ...
อังคาร, 22 มกราคม 2013
... และผู้นำท้องถิ่นเทน้ำอีเอ็มบำบัดน้ำเสียและกลิ่นเน่าเหม็น พร้อมปล่อยเรือพ่นหมอกควันกำจัดยุงและลูกน้ำ พร้อมแจกถุงยังชีพ กางเกงแก้ว มุ้งนาโน ให้แก่ผู้ประสบภัย ณ หมู่บ้านเมืองเอก จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 ...
ศุกร์, 02 ธันวาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป