กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บัญชีนวัตกรรมไทย

ทั้งหมด 22 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยทั้ง 47 รายการ โดยผ่านขั้นตอนการการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมจากคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ  เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2559 ด้วยคุณสมบัติที่มีความสามารถสอบกลับได้ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... เช่น การใช้รังสีทำหมันยุง สารชีวภาพกำจัดลูกน้ำยุง สเปรย์นาโนอิมัลชั่นสมุนไพรไล่ยุง ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก วัคซีนไข้เลือดออก เป็นต้น นอกจากนี้มีผลงานที่ขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
14. การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
15. โครงการ บัญชีนวัตกรรมไทย
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โครงการ บัญชีนวัตกรรมไทย เป็นโครงการการที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศหรือมาตรฐานสากลแล้ว โดยปัจจุบันมีสินค้าและบริการขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนแล้วถึง ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... จันทร์โอชา) เป็นประธาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการหลายอย่าง เช่น การลดหย่อนภาษี 300% ของบริษัทที่ทำการวิจัยหรือที่มีการใช้ผลงานวิจัย การจัดทำระบบบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย เป็นต้น” ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
... เป็นนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์และทดลองมาเป็นที่เรียบร้อย มีศักยภาพและความพร้อมในการถ่ายทอด 100% เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยส่งที่จะมุ่งเน้นคือเป็นนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสามารถบรรจุอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยได้ ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
...               • จัดทำบัญชีนวัตกรรมของไทย              • การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐจะพิจารณาสินค้าและบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
... ได้ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหล่านั้น เข้ามาลงทะเบียนในระบบบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อจัดจำหน่ายแก่ตลาดภาครัฐแล้วจำนวน 13 รายการ ได้แก่ PRO-R: อุปกรณ์กรองก๊าซ NGV/LPG สำหรับรถยนต์ โคโคบอร์ด: ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
... ซึ่งนวัตกรรมสามารถแจ้งเกิดได้โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดทำบัญชีนวัตกรรม ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. บัญชีความต้องการของภาครัฐ และ 2. บัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเข้าไปช่วยตรวจสอบนวัตกรรมทำให้ขายได้ด้วยความปลอดภัย ...
จันทร์, 27 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป