กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริหารจัดการน้ำชุมชน

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... สำหรับการบริการภาคอุตสาหกรรม สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ หรือ Startup Voucher เพื่อผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการเร่งการเจริญเติบโต โครงการหิ้งสู่ห้าง โครงการบัญชีนวัตกรรม และการบริหารจัดการน้ำชุมชน ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการสร้าง เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 60 เครือข่าย ใน 19 ลุ่มน้ำ และได้รับการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
กระทรวงวิทย์ฯ เปิดบ้านศาลาดิน ห้องทดลองเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำชุมชน  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
... 10 % 3. ระบบการบริหารจัดการน้ำชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พยายามจัดทำเรื่องนี้ โดยมีตัวอย่าง 60-70 แห่งทั่วประเทศ การบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเอง โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าไปให้ความรู้เรื่องการใช้แผนที่ ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... เช่น การจัดให้มีที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ประจำจังหวัดให้การสนับสนุนเอสเอ็มอีในท้องถิ่น การพัฒนาโมเดลบริหารจัดการน้ำชุมชน การสร้างแก้มลิง การจัดสรรที่ดินแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงความร่วมมือด้าน ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
... เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ชุมชนนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
     วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
19. ก.วิทย์ฯ บูรณาการความร่วมมือนำวิทยาศาสตร์จัดการน้ำชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นายอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดเทพนารี ที่ปรึกษาการจัดการน้ำชุมชนฯ และนายจักรพงษ์ สงวนชม ประธานบริหารจัดการน้ำชุมชนหนองกุดใหญ่ ร่วมด้วย  ...
อังคาร, 27 มกราคม 2015
20. ดร.พิเชฐ เตรียมทัวร์อีสานล่าง ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และเครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนลิ่มทอง ณ ชุมชนโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์      วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558  :   มอบแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ...
อังคาร, 20 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป