กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริจาค

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [บริจาคโลหิต]  ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
Tags: [เนปาล, ผู้ประสบภัย, แผ่นดินไหว, บริจาค]  ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
Tags: [บริจาคโลหิต]  ...
พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [บริจาคโลหิต, รับมอบ]  ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
... Research (S.E.Asia) Ltd. ผู้บริหารบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นน้ำของโลก ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดงานกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานแบบความร่วมมือภาครัฐ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... ๆ อาทิเช่น การลงทุนร่วม บริจาคเงิน/ทรัพย์สิน ซึ่งรัฐบาลก็จะพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ ขณะนี้ก็กำลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับกลุ่มธุรกิจ ที่ปรึกษา ลงไปพิจารณาดำเนินการ ที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนะครับ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... สัปดาห์หน้า วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการร่วมบริจาคทุนทรัพย์กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
...  เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี  ทั้งนี้ มียอดเงินบริจาคเพื่อสมทบเป็นปัจจัยรวมทั้งสิ้น 1,284,817.75 บาท พร้อมมอบถวายแด่      พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
... การดำเนินงานในปี 2557 และ  2558 สถาบันฯได้ดำเนินการ Reverse Engineering เครื่องที่ได้รับบริจาคจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น และออกแบบปรับปรุงใหม่ด้านระบบจ่ายกำลังท่อเร่งอนุภาค การควบคุมท่อเร่งระบบปรับโครงรูปลำรังสีเพื่อรักษา ...
พุธ, 14 ตุลาคม 2015
... ประทานเงินส่วนพระองค์จัดสร้างตึกคนไข้ จัดหาที่พักสำหรับพยาบาลได้อาศัยอยู่ ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นทุนไว้สำหรับส่งนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลออกไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประทานเงินจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับปฏิบัติการในโรงพยาบาล ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป