กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริการ

ทั้งหมด 138 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 14
51. รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ กพ.4
(Attached to article: ประกาศจัดจ้างเอกชนดาเนินงาน ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔)
รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ กพ.4 (Filename: DetailJobKP4.pdf)  ...
ศุกร์, 01 ตุลาคม 2010
52. รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ กพ.3
(Attached to article: ประกาศจัดจ้างเอกชนดาเนินงาน ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔)
รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ กพ.3 (Filename: DetailJobKP3.pdf)  ...
ศุกร์, 01 ตุลาคม 2010
53. รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ กพ.2
(Attached to article: ประกาศจัดจ้างเอกชนดาเนินงาน ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔)
รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ กพ.2 (Filename: DetailJobKP2.pdf)  ...
ศุกร์, 01 ตุลาคม 2010
54. รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ กพ.1
(Attached to article: ประกาศจัดจ้างเอกชนดาเนินงาน ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔)
รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ กพ.1 (Filename: DetailJobKP1.pdf)  ...
ศุกร์, 01 ตุลาคม 2010
55. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Attached to article: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (Filename: 10.pdf) | Description:กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
56. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน
(Attached to article: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน (Filename: name.pdf)  ...
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2009
57. ประกาศผลการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงาน โครงการ STKC
(Attached to article: ประกาศผลการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงาน โครงการ STKC)
ประกาศผลการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงาน โครงการ STKC (Filename: finish_profit.pdf)  ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2009
58. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา
(Attached to article: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (Filename: ps-job-23092009.pdf)  ...
พุธ, 23 กันยายน 2009
59. ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
(Attached to article: รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (Filename: 20090805.pdf)  ...
พุธ, 05 สิงหาคม 2009
60. 09:00 การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552
(EventList / รัฐมนตรี / 09:00 การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552)
การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ   ผู้ประสานงาน : คุณจิระวุฒิ                      ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป