กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริการ

ทั้งหมด 138 ข้อมูลที่พบ

หน้า 11 จาก 14
... ของไทยจะร่วมวิจัยและพัฒนากับบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ ตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์ สร้างโมเดลธุรกิจ สร้างนวัตกรรมด้านเครื่องมือและบริการ และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยร่วมกัน เพื่อสร้างความเป็นตัวตนของไทยในเวทีโลก ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
102. ความสำเร็จ “Startup Thailand 2016” พร้อมลุยระดับภูมิภาค
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 36,000 คน นับได้ว่ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียที่มีจำนวนคนเข้าชมงานอย่างล้นหลาม มีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศและวิสาหกิจเริ่มต้นมากกว่า 250 บูธ มีการขอคําปรึกษาและขอรับการบริการจากศูนย์บริการร่วมภาครัฐประมาณ ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
... โดยใช้โอกาสที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อตั้งและให้บริการมาครบ 75 ปี                    นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า แนวคิดการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยภัยภูเบศร ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... (เมดิโคโพลิส) หรือเวชนคร ให้เป็นเมืองสุขภาพที่ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง รองรับการขยายตลาดสินค้าและบริการสู่ประเทศเพื่อบ้านในยุคเออีซี ทั้งนี้ เนื่องจากจ.ปราจีนบุรีมีเขตพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาคือพระตะบองและเสียมเรียบ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ซึ่งการพัฒนาระบบเครือข่ายนี้สามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเชื่อมต่อข้อมูลและต้นแบบบริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค                  นายแพทย์สุพรรณ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
106. งาน NESP Innovation Fair 2016 ‘นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ’
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
     
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
107. “NESP Innovation Fair 2016” ภาคอีสาน....ให้อะไร?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...                                  เป็นที่น่าชื่นใจที่ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งคาดว่าในอีกไม่นานคงจะเกิดกลุ่มสตาร์ทอัพใหม่ขึ้นในภูมิภาคอีกแน่นอน ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดงาน "NESP Innovation Fair 2016: นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ" เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจและบริการของอุทยานวิทย์ฯสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ ...
พุธ, 22 มิถุนายน 2016
... ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่ในการให้บริการเรื่องข้อมูลข่าวสารและการเชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
110. Clipping วท ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23 4จีดันบริการบนมือถือเติบโตแต่ตลาดซื้อขายเครื่องเริ่มอืด      ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป