กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริการธุรกิจ

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 10
71. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิและความชื้น
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้บริการสอบเทียบ มาตรฐานอุณหภูมิ     Temperature Laboratory Thermometry Metrology Department National Institute of Metrology (THAILAND) Ministry of Science and Technology 3/5 ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
72. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้บริการสอบเทียบมาตรฐานการวัด และเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า     National Institute of Metrology (Thailand) Tel: 0 2577 5100 Fax: 0 2577 3658 http://www.nimt.or.th/nimt/lab/index.lab.php?LabId=1&DeptId=27 ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
73. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาว
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้บริการสอบเทียบมาตรฐานการวัด และเครื่องมือวัดปริมาณทางมิติ     National Institute of Metrology (Thailand) Tel: 0 2577 5100 Fax: 0 2577 3658 http://www.nimt.or.th/nimt/lab/index.lab.php?LabId=12&DeptId=29 ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
74. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันและสุญญากาศ
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
มีหน้าที่หลักในการพัฒนาจัดหาและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ ด้านความดันและสุญญากาศ National Institute of Metrology (Thailand) Tel: 0 2577 5100 Fax: 0 2577 3658 http://www.nimt.or.th/nimt/lab/index.lab.php?LabId=10&DeptId=26 ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
75. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมายของห้องปฏิบัติการด้านมวล 1. รักษาค่ามวลมาตรฐานแห่งชาติ 2. พัฒนางานด้านการวัดมวลให้มีขีดความสามารถสูงสุด 3. ถ่ายทอดค่ามวลไปยังห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และภาคอุตสาหกรรม      ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
76. บริการทดสอบด้านบรรจุภัณฑ์
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จะช่วยปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่งและการตลาดจนถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี อย่างปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามพร้อมข้อมูลรายละเอียดของสินค้า จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอันเป็นปัจจัยสำคัญในการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
77. บริการวิเคราะห์ ทดสอบสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
เป็นบริการที่มุ่งเน้นทางด้านโลหะ เช่น ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์จากโลหะ โครงสร้างหรืออุปกรณ์จากโลหะ       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
78. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบสารสำคัญ ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ภาครัฐและเอกชน       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
80. บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้คำปรึกษา ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป