กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริการธุรกิจ

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 10
31. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, อุตสาหกรรม]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
Tags: [บริการธุรกิจ, ตรวจความปลอดภัย]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
33. บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, ทดสอบอาหาร]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
34. บริการสอบเทียบ ด้านอุณหภูมิ
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, เทียบอุณหภูมิ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
35. บริการสอบเทียบ ด้านมวล
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, บริการสอบเทียบ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
36. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, พลาสติก]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
37. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
38. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ถ่านกัมมันต์
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, ถ่านกัมมันต์]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
39. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, เซรามิก]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
40. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ อาหารและภาชนะบรรจุภัณฑ์
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป