กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บรรยาย

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [พิเชฐ, บรรยาย, สถาบันพระปกเกล้า]  ...
อาทิตย์, 14 ธันวาคม 2014
Tags: [บรรยาย]  ...
พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2010
Tags: [โลกร้อน, คาร์บอนฟุตปริ้นท์, ภาวะเรือนกระจก, การบรรยาย]  ...
พุธ, 31 มีนาคม 2010
Tags: [ความมั่นคง, บรรยาย, วปอ]  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [บรรยาย, หมู่บ้าน, สิ่งแวดล้อม]  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [ความตระหนัก, บรรยาย]  ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
Tags: [บรรยายพิเศษ, ทูตจีน]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
8. ทิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [บรรยายพิเศษ, ทิศทางวิทยาศาสตร์, 30 ปี กระทรวงวิทย์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [ประชุมผู้บริหาร, บรรยายพิเศษกระทรวงวิทยาศาสตร์, ยุทธศาสตร์, รัฐมนตรี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
10. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายโดย พระมหาสมปอง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พระมหาสมปอง, บรรยาย, ทำงานให้มีความสุข]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป