กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บรรยายพิเศษ

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [บรรยายพิเศษ, ทูตจีน]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
2. ทิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [บรรยายพิเศษ, ทิศทางวิทยาศาสตร์, 30 ปี กระทรวงวิทย์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [ประชุมผู้บริหาร, บรรยายพิเศษกระทรวงวิทยาศาสตร์, ยุทธศาสตร์, รัฐมนตรี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [IBM, บรรยายพิเศษ, พัฒนาเศรษฐกิจ]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
5. ประธานพิธีเปิดและร่วมฟังบรรยายพิเศษ
(EventList / รัฐมนตรี / ประธานพิธีเปิดและร่วมฟังบรรยายพิเศษ)
เรื่อง Chemical  Metrology and its Impact on Innovation Trade and Quality of Life ผู้ประสานงาน : ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 0 2577 5100 ต่อ 2201
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2009
... ชุมช่วย นายกสมาคม ECTI  ,นางอัจฉรา เจริญสุข รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวอวยพรและเปิดงาน จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มาตรวิทยาเพื่อสังคมคุณภาพ” โดย นางอัจฉรา เจริญสุข ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษเรื่อง การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ภายในงานสัมมนา ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
... สถาบันวิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ  “นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ ต่อการประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์” โดย นายสุรีย์ ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... ปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น      ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
10. Clippingวท ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... บรรยายพิเศษ สธ.กับการพัฒนา ศก.   แนวหน้า 16  ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป