กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บรรจุภัณฑ์

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... ตามหลักการ 3R (Reduce + Reuse + Recycle) โดยเฉพาะการรณรงค์ “ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม” ซึ่งจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก มีระยะเวลานานกว่า 450 ปี  ยิ่งกว่านั้นข้อมูลทางสถิติที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
... ที่นำแคมเปญ แจกฟรีทุนสนับสนุน SME ด้านบรรจุภัณฑ์ ดีไซน์เครื่องจักร พัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ฟรีหรือการร่วมทุน การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ วว. ได้วิจัยพัฒนาถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าปลีก (Longan Chocolate Rice Bar) สับปะรดจังหวัดลำปาง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ด้านคุณภาพเนื้อสับปะรดไม่ได้คุณภาพ ไม่มีตลาดกลางรับซื้อทำให้ต้นทุนการขนส่งสูง และยังใช้สายพันธุ์เดิมๆ  ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
... จ.สุราษฎร์ธานี ก็ทำผลงานได้โดดเด่นเช่นกันโดยมีนักเรียนถึงสองทีมที่คว้ารางวัลอันดับ3 ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐมาได้สำเร็จจาก 2 ผลงานคือ “บรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากเซลลูโลสในดอกบัว” ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
... ของ ม.ทักษิณ - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ของ วว. - ระบบการขนส่ง และการโฆษณาสินค้า ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย      ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังถึงกรณีหากมีเจ้าหน้าที่ ...
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
...    รายชื่อผลงานกว่า 300 ชิ้น แสดงในงานนิทรรศการ 1. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 2. เครื่องสีข้าว 3. ชุดตรวจวินิจจัยโรคกุ้ง 4. ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลการเกษตร 5. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย 6. พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลไม้ เครื่องสำอางนาโนเทคโนโลยี เภสัชรังสี ฯลฯ สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้น จัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 27-28 มีนาคม เวลา 9.00 – 17.00 น.ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงต่างๆ ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
... การขนส่งวัสดุดิบ การผลิตและบรรจุภัณฑ์ของโรงงาน ล้วนแต่มีมลภาวะที่จะต้องรู้  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยี และมีระบบการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการยอมรับสินค้าส่งออก ...
จันทร์, 09 มีนาคม 2015
59. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... EYED FOR INTEGRATED FACILITY  บ้านเมือง 9 บรรจุภัณฑ์ชีวภาพสำหรับลำไยอบแห้งจากพอลิเมอร์และแร่ดินเหนียว    ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป