กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บรรจุภัณฑ์

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ผ่านกลไก “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP” ให้บริการด้าน วทน. 6 เรื่อง ได้แก่ พัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร ครอบคลุมกลุ่ม OTOP      ทุกกลุ่ม ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... ผลิตจากเส้นไหมธรรมชาติที่ช่วยในการรักษาแผลในช่องปาก และมีความลื่นในขณะทำความสะอาดฟัน โดยได้รับการสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า รวมทั้งการจดเครื่องหมายการค้า ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
... โดยการนำ วทน. ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบมาตรฐานและการออกแบบเครื่องจักร รวมถึงพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
... ชุดตรวจไข้หวัดนก เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติสำหรับการผ่าตัดฟันเครื่องแรกของประเทศไทย ฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตผลสด เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
25. กระทรวงวิทย์ฯ ระดมไอเดียสตาร์ทอัพร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
... เช่น ความต้องการของผู้สูงอายุ การรับมือภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความต้องการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน ระบบการสอบย้อนกลับ การใช้บรรจุภัณฑ์ชีวภาพทดแทนพลาสติก อาหารเฉพาะทาง การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคม ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
26. วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คุณภาพวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ ระบบรับรองมาตรฐานต่างๆ หรือ เครื่องจักรในการแปรรูปอาหารให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้วย วทน.อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต...” ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
...  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการใช้ชุดทดสอบความสะอาดบนภาชนะสัมผัสอาหารและมือ เพื่อควบคุมความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และสุขลักษณะส่วนบุคคล เทคโนโลยีการ     ยืดอายุการเก็บรักษา การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสงและออกซิเจน ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
...  โดยการพัฒนาโครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปทั้งประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สอดรับกับมาตรการโอทอป 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
... ออกแบบ ที่บรรจุภัณฑ์ เขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ สินค้าทั้งหมดออกแบบไม่สวยไม่ดี ก็ไม่น่าซื้อ ถึงจะดูดีก็ตาม ข้างใน ใครจะไปเปิดดู เขาดูจากข้างนอกก่อน มี Story ของการผลิตมาบ้างก็ได้ ถ้าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ วันนี้ก็อยากให้ร่วมกันทั้งเล็ก ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป