กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บทความ

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป !
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
บทความเรื่อง ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป ! บทความ ๗๖/๒๕๕๙  วีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
22. ของผมมี อย.ครับ
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
บทความเรื่อง ของผมมีอย.ครับ   บทความ ๗๕/๒๕๕๙  วีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ___________________________________________________________ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
23. Clipping วท ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ไทยโพสต์ 4 คอลัมน์ บทความพิเศษ จดหมายชาตินิยมเหมืองทอง ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
24. Clipping วท ประจำวันที่ 15 พฤษภาคา 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว แนวหน้า 1,5 บทความพิเศษ ทำไมรัฐส่งเสริม'สตาร์ทอัพ'? ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
...           สำหรับ highlight ของงานปีนี้ นอกเหนือจากการนำเสนอบทความวิชาการและผลงานวิจัยแล้ว  การแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ เสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็น่าสนใจเป็นอย่างมาก ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
26. Clipping วท ประจำวันที่ 1 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  10 บทความพิเศษ นวัตกรรมพลิกเศรษฐกิจไทย 2559     ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
27. Clippingวท. ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชนสุดสัปดาห์ 12 บทความพิเศษ 'สมคิด' เปิดประเทศรับลงทุนนำคณะ ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2015
... ให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้เองได้ อันเป็นเส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทความท้าทายของภาคเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต   ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2015
29. Clipping วท ประจำวันที่ 11 กันยายน2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 7 บทความพิเศษ วิจัยผลักดัน'เครื่องช่วยฟัง'ไปดั่งฝัน    ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
... การสร้างรายได้ และการสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน GISTDA จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ...
อังคาร, 01 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป