กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา น้ำ

ทั้งหมด 108 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 11
Tags: [ภูมิสารสนเทศ, น้ำ]  ...
ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012
Tags: [น้ำท่วม]  ...
ศุกร์, 02 ธันวาคม 2011
43. ครัวกระทรวงวิทศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ครัวกระทรวงวิทศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม]  ...
พฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2011
44. ครัวน้ำใจกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [น้ำท่วม]  ...
พฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2011
45. รมว.วิทย์ฯ พร้อมคณะ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ริมคลองทวีวัฒนา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [น้ำท่วม]  ...
พุธ, 02 พฤศจิกายน 2011
Tags: [โครงการเรือประชาอาสาผันน้ำลงสู่ทะเล]  ...
อาทิตย์, 16 ตุลาคม 2011
Tags: [ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]  ...
อังคาร, 11 ตุลาคม 2011
48. เรือประชาอาสาผันน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เรือประชาอาสาผันน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม]  ...
เสาร์, 08 ตุลาคม 2011
Tags: [น้ำท่วม]  ...
พฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2011
Tags: [ไทยแข็งแกร่งสามัคคี ร่วมกันดันน้ำ]  ...
พุธ, 05 ตุลาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป