กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา น้ำยาง

ทั้งหมด 42 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
41. สวทช. เปิดตัวโครงการ ‘iTAP Big Impact’ ยกเครื่องเอสเอ็มอีไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 660 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ของเกษตรกรสวนยาง เนื่องจากน้ำยางสดที่กรีดได้จากต้นยางจะเสียได้ง่าย เกษตรกรจึงจำเป็นต้องพึ่งกระบวนการอบยางรมควันเพื่อรักษาน้ำยางไม่ให้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ราคาน้ำยางสดตกต่ำ ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2009
... ประหยัดพลังงานและเวลามากกว่า ทำให้ชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายน้ำยางหรือยางแผ่น อันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร รวมทั้งยังเสริมให้กลไกราคายางแผ่นรมควันในตลาดมีความแข็งแรงและมั่นคงอีก ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป