กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา น้ำยาง

ทั้งหมด 42 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
11. Showcase ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางพาราและยางบีบบริหารมือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
               Showcase ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางและยางบีบบริหารมือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดและบ่มเพาะธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
... ต่อด้วย ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางที่ผลิตจากยางพาราที่ได้รับบริการจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจทางด้าน วทน. ตามด้วยเครื่องสำอาง ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
... ชุดอุปกรณ์แยกโลหะในน้ำยาง  แผ่นประคบผิวนาโนสมุนไพร  เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่ อุปกรณ์รองส้นเท้าเพื่อลดอาการปวดส้นเท้าจากยางธรรมชาติ หุ่นจำลองฝึกหัดที่ใช้ดูแลผู้ป่วยทวารเทียม พลังงานทดแทนจากวัสดุที่มีสมบัติไพอิโซอิเล็กทริก ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
... ชุด คือ ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน ปุ๋ย และน้ำยางพารา ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามนี้ผลิตขึ้นเองในประเทศไทยใช้งานง่าย พกพาสะดวก รู้ผลรวดเร็ว ราคาถูก ใช้สารตัวอย่างและสารเคมีน้อย ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
... เพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ - ลานกรีฑา พื้นลานอเนกประสงค์ , ถนนยางพารา , สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา: ถุงมือผ้าเคลือบยาง , การรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS) และการจัดการน้ำยางสกิมและของเสียจากกระบวนการผลิต ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
...                              -   การรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS) และการจัดการน้ำยางสกิมและของเสียจากกระบวนการผลิต ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
... ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะน้ำยางพาราที่นำไปแปรรูปมีเพียงร้อยละ 12 หรือประมาณ 5 แสนตัน  ในขณะที่ ผลผลิตน้ำยางมีมากถึง 4.2 ล้านตัน ทำให้เกิดปัญหายางล้นตลาด       ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
... ลดการสูญเสียข้าวรวมไม่เกิน 3% ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนในการผลิต ถุงมือผ้าเคลือบยางพาราเอนกประสงค์ โดยใช้น้ำยางพาราเคลือบเพื่อเพิ่มความหนึบ กันลื่น และป้องกันการบาดของขอบถุงมือ  นวัตกรรมพื้นลู่-ลานกรีฑา ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
... ลบริ้วรอยสารสกัดจากเห็ดนางรมทอง และเห็ดนางรมดอย 73. ยาทาภายนอกรักษาโรคผิวหนังสุนัขจากขมิ้นชัน 74. เซรั่มน้ำยางพารา โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางมูลค่าสูงสู่เชิงพาณิชย์ ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... กล่าวว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยสามารถสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณปีละ 400,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันมูลค่าทางเศรษฐกิจของวัตถุดิบน้ำยางพาราสดอยู่ที่ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางเท่านั้น ...
พุธ, 11 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป