กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นโยบาย

ทั้งหมด 124 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 13
51. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา
(Attached to article: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (Filename: ps-job-23092009.pdf)  ...
พุธ, 23 กันยายน 2009
52. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
(Attached to article: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา (Filename: ps-job2-22092009.pdf)  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
53. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน
(Attached to article: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานในส่วนราชการ จำนวน 3 อัตรา)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน (Filename: ps-job1-22092009.pdf)  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
54. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2552
(EventList / รัฐมนตรี / ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2552)
ผู้ประสานงาน : สำนักนโยบายและแผน โทร 0 2354 4466 ต่อ 520  ...
จันทร์, 21 กันยายน 2009
55. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรร
(EventList / ปลัดกระทรวง / การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรร)
... ดังนั้น การผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ ให้มีความสอดคล้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน เกิดการทางานเชิงบูรณาการเชื่อมโยงทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ จาเป็นต้องมีผู้นาวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดเพื่อเป็นกลไกประสานเชื่อมโยงหน่วยงานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
...                  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการส่งเสริมการพัฒนาสตาร์ทอัพและนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลมีความเกี่ยวโยงกันเป็นอย่างมาก ...
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016
... ( International Atomic Energy Agency หรือ IAEA)  ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ บทบาทสำคัญของ IAEA และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงมีหมายกำหนดการเข้าพบหารือกับรัฐบาลถึงนโยบายและแนวทางความร่วมมือระดับประเทศกับ ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
        ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า   หากเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้ในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... เป็นแหล่งอ้างอิงได้ทางการวัดของประเทศ โดยได้จัดหามาตรฐานในสาขาการวัดด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในประเทศและได้ถ่ายทอดค่าความถูกต้องทางการวัดสู่ภาคส่วนต่างๆ ปัจจุบันนโยบายของสถาบันได้มุ่งเน้นการส่งมอบองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับบริษัท Campden BRI เพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรรับทำงานวิจัยและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และด้านดาราศาสตร์ ภายใต้การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่าง ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป