กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นโยบาย

ทั้งหมด 124 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 13
Tags: [ประชุมสมัชชา, กระทรวงวิทยาศาสตร์, นโยบายรัฐบาล, ครั้งที่ 8]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
Tags: [มอบนโยบาย, สภาวิชาชีพ]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [กำหนดนโยบาย, บริหารราชการ]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
44. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
Tags: [วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม, ข้อมูลหน่วยงาน, นโยบาย, ยุทธศาสตร์]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
45. ประวัติหน่วยงาน
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
Tags: [ข้อมูลหน่วยงาน, ประวัติ, นโยบาย, ยุทธศาสตร์]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
Tags: [รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์, มอบนโยบาย, ผู้บริหารระดับสูง]  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
47. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายผู้บริหารหน่วยงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [นโยบาย, นโยบายผู้บริหาร, ประชุมผู้บริหาร]  ...
อังคาร, 06 มกราคม 2009
ข้อมูลหน่วยงาน, นโยบาย, ยุทธศาสตร์ ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
49. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัต
(Attached to article: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัต (Filename: work5.pdf)  ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
50. ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(Attached to article: ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ต.นักวิเคราะห์นโยบายฯ)
ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Filename: sjob30092009.pdf)  ...
พุธ, 30 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป