กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นโยบายและแผน

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ยงยุทธ ยุทธวงศ์, รองนายกรัฐมนตรี, นโยบายและแผน, ยุทธศาสตร์, พลังงานปรมาณู, รังสี]  ...
ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014
Tags: [นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ]  ...
ศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2010
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัต
(Attached to article: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัต (Filename: work5.pdf)  ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
4. ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(Attached to article: ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ต.นักวิเคราะห์นโยบายฯ)
ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Filename: sjob30092009.pdf)  ...
พุธ, 30 กันยายน 2009
5. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2552
(EventList / รัฐมนตรี / ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2552)
ผู้ประสานงาน : สำนักนโยบายและแผน โทร 0 2354 4466 ต่อ 520  ...
จันทร์, 21 กันยายน 2009
6. เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
บทความเรื่อง เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ วีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   ___________________________________________________________ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/เงินกองทุน.JPG ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
7. ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
    บทความเรื่อง ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม วีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ___________________________________________________________   ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
... และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการและแผนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน ...
ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016
9. ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยอะไรได้บ้าง
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
 บทความเรื่อง ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยอะไรได้บ้าง วีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ บทความ อ.๗๔/๒๕๕๙ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
ประกาศ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป