กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นโยบายรัฐมนตรี

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, นโยบายรัฐมนตรี, นโยบายรัฐมนตรี 2558, minister-policy]  ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
... วทน. 3. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโบยายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง 4. การตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดที่สนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) ในคราวการประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า   ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
  ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “การจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ...
พุธ, 25 กันยายน 2013
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) ในคราวประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า ...
พุธ, 17 กรกฏาคม 2013
...    นโยบายของรัฐบาลที่เน้นงานวิจัยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เสาร์, 13 กรกฏาคม 2013
7. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2552)
นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช)   ซึ่งได้มอบให้ในคราวประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2553)
  นโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       (ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล)   นโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
9. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
10. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  ps-most.  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป