กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นโยบายผู้บริหาร

ทั้งหมด 3 ข้อมูลที่พบ

1. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายผู้บริหารหน่วยงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [นโยบาย, นโยบายผู้บริหาร, ประชุมผู้บริหาร]  ...
อังคาร, 06 มกราคม 2009
        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นโยบายผู้บริหารกระทรวงฯ ถึงมาตรการเร่งด่วนที่ต้องเร่งผลักดันว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายในการใช้ ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
3. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายผู้บริหารหน่วยงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  นโยบายเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติให้เกิดผลภายใน 3 เดือน 6 เดือน ...
อังคาร, 06 มกราคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป