กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นิวเคลียร์

ทั้งหมด 99 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
81. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) จัดงานแถลงข่าวพร้อมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ภายใต้หัวข้อ พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... พ.ศ.2551 ตอนที่ 2 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขานิวเคลียร์ ตอนที่ 3 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการควบคุมมลพิษ ตอนที่ 4 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขาการผลิต ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... โดยวันนี้มีการพิจารณา ๒ วาระ คือวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  วาระที่ ๒ เป็นการพิจารณาส่วนที่กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี  ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการฝึกซ้อมร่วมกับมาเลเซียปลายปี 59 ในเรื่องการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่นอกเหนือการกำกับดูแลด้านพรมแดนประเทศไทย – ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... (ปส.) ได้รับแจ้งจาก สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพ ว่า มีอุปกรณ์ที่มีสารรังสีรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 พื้นที่เขตจตุจักร  เมื่อ ปส.ได้รับแจ้ง จึงได้ส่ง เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีไปที่เกิดเหตุ ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
...      ดร.อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ ได้กำหนดมาตรการปฏิบัติตนของประชาชนทั่วไป ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... สำหรับการสื่อสารสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี พบวัตถุต้องสงสัย เช่น เครื่องถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ สายล่อฟ้า เป็นต้น โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
89. รมว.วิทย์ฯ ย้ำสารอิริเดียม-192 ที่พบซอยพหล 24 ไม่อันตราย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง พบอุปกรณ์ที่เป็นกล่องโลหะสี่เหลี่ยมที่มีน้ำหนักมาก ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
... สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป