กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นิวเคลียร์

ทั้งหมด 99 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 10
31. ปส. จับมือ สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์, นิวเคลียร์]  ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
32. ปส. จับมือ สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [นิวเคลียร์, แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
Tags: [อัศจรรย์, นิวเคลียร์, เยาวชน]  ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
Tags: [ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดโครงการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 4]  ...
จันทร์, 07 กันยายน 2009
Tags: [ปรมาณู, ค่าย, ลำปาง, รังสี, นิวเคลียร์, ปลอดภัย]  ...
ศุกร์, 04 กันยายน 2009
Tags: [บริการธุรกิจ, นิวเคลียร์]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
37. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ นิวเคลียร์ ครั้งที่ 11
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประชุมวิชาการ, นิวเคลียร์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
38. “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [คุยกัน...ฉันท์วิทย์, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, นิวเคลียร์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [คุยกัน..ฉันท์วิทย์, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, นิวเคลียร์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
40. “มหัศจรรย์ผงไหม สร้างมูลค่าสู่ภาคอุตสาหกรรม”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [มหัศจรรย์ผงไหม, คุยกัน..ฉันท์วิทย์, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป