กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นิวเคลียร์

ทั้งหมด 99 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 10
Tags: [ประชุมวิชาการ, นิวเคลียร์, Occupational Exposure to Gamma Radiation]  ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2011
Tags: [สทน., ประชุมนิวเคลียร์]  ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011
Tags: [สำนักงานปรมาณู, นิวเคลียร์, สร้างความรู้]  ...
จันทร์, 25 เมษายน 2011
Tags: [ดร.วีระชัย, รัฐบาลญี่ปุ่น, นิวเคลียร์, MEXT, FNCA, นายซึเอโอะ]  ...
พุธ, 16 กุมภาพันธ์ 2011
Tags: [นิวเคลียร์, ปรมาณู, ปส.]  ...
จันทร์, 26 เมษายน 2010
26. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2552
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, นิวเคลียร์]  ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
27. การจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 11 หรือ วทน.11
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, การประชุมวิชาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์]  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
28. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน), สทน.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
29. นิวเคลียร์ฟิสิกส์ วันนี้ในอดีต ประจำเดือนกุมภาพันธ์
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
Tags: [นิวเคลียร์, ฟิสิกส์, nuclear, atom]  ...
จันทร์, 18 มกราคม 2010
30. ปส. จับมือ สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [นิวเคลียร์]  ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป