กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นิวเคลียร์

ทั้งหมด 99 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 10
Tags: [ปส., นิวเคลียร์, สึนามิ]  ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
12. ปส. แจงข้อมูลการใช้นิวเคลียร์สำรวจน้ำมันจากใต้พิภพ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์, ปส, นิวเคลียร์, สำรวจ, แหล่งน้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ]  ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, พานิช เหล่าศิริรัตน์, เสาวณี มุสิแดง, เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, สทน., องครักษ์]  ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014
Tags: [ลงนาม, MOU, ฝึกอบรม, นิวเคลียร์]  ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
Tags: [กรมวิทยาศาสตร์บริการ, อบรม, ความปลอดภัย, ห้องปฏิบัติการ, วิทยาศาสตร์, สารเคมี, สารชีวภาพ, สารกัมมันตรังสี, นิวเคลียร์, สารพิษ]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
16. เมื่อเด็กไทยได้เยือน...เซิร์น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เซิร์น, CERN, องค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป, แสงซินโครตรอน, เหมือนฟ้า เนตรหาญ, วทัญญู ฟูแสง, ธิปยวิศว์ ชื่นจิตร, ณัชชนก คำพิทักษ์, อรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย, สรัช ลิ่วศิริรัตน์, สาริศ วิเศษสุมน, ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
Tags: [สุพรรณ แสงทอง, ปส, IAEA, ปรมาณู, นิวเคลียร์, INFCIRC/225/Revision 5]  ...
อังคาร, 16 กันยายน 2014
Tags: [ตรวจเยี่ยม, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 19 กรกฏาคม 2012
Tags: [สัมมนาโรงฟ้านิวเคลียร์, ไฟฟ้านิวเคลียร์, ฟูกุชิมะไดอิชิ, 3 ก.ค. 55]  ...
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2012
20. วิทยาศาสตร์แสนสนุก..นิวเคลียร์รอบตัวเรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [วิทยาศาสตร์แสนสนุก..นิวเคลียร์รอบตัวเรา (30 กรกฎาคม 2554) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป