กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นิทรรศการเกมวิทย์

ทั้งหมด 3 ข้อมูลที่พบ

1. กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมไทยแลนด์เกมโชว์ 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [แถลงข่าว, นิทรรศการเกมโชว์2010, นิทรรศการเกมวิทย์]  ...
อังคาร, 05 มกราคม 2010
... กิจกรรมพิเศษสุดปีนี้ กับ “นิทรรศการเกมวิทย์ : คิดเป็นวิทยาศาสตร์... ด้วยเกม” โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมสัมมนา “โรงเรียนเปลี่ยนผู้เล่น เป็นผู้สร้าง” โดย SiPA ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
3. กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมไทยแลนด์เกมโชว์ 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมไทยแลนด์เกมโชว์ 2010 ชวนครอบครัวชม “นิทรรศการเกมวิทย์ : คิดเป็นวิทยาศาสตร์...ด้วยเกม” เรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์ผ่านเกมระดับโลก  ...
อังคาร, 05 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป