กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นาโนเทค

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยเยาวชนจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมความก้าวหน้าของงานวิจัยของประเทศไทย พบปะนักวิจัย และเห็นบรรยากาศของงานวิจัยที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติ ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
42. Clipping วท ประจำวันที่ 30 กรกฏาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 4 การประกวดพนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
...           2. ให้ความเห็นชอบการเร่งรัดการดำเนินการภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-รัสเซีย ใน 5 สาขา ได้แก่ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015
44. Cilpping วท ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  C3 นาโนเทคผุดหมู่บ้านสิ่งทอนาโน    คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)  ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
...      สวทช. โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สสนก. พัฒนาเครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำกร่อยด้วยเทคโนโลยี ไส้กรองนาโนเพื่อแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกแม่น้ำสายหลักที่กระทบต่อพื้นที่การเกษตรและระบบผลิตน้ำประปา ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
...  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยนำเสนอผลงานที่สามารถช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้ เช่น เครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำกร่อย SOS-t1 (System of salinity) เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
48. Cipping วท ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว โพสต์ทูเดย์ C4 นาโนเทคหมื่นล้านโตพุ่ง20%     ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
... โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำหรับแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่น้ำจืด ที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปา และผลงานพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง (SWA) เพื่อใช้ในการเกษตร โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
50. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 7 ซินโครตรอน-มทส.-นาโนเทค ผนึกกำลัง ร่วมวิจัย ...
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป