กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นาโนเทค

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... เนื่องจากสามารถวัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ  เพื่อปูทางให้แก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนาโนเทคโลยีที่ต้องใช้มาตรฐานการวัดที่ซับซ้อน ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2015
...      โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กราบบังคมทูลความก้าวหน้าโครงการระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์ โครงการจัดตั้งสถานวิจัยร่วม มทส.- นาโนเทค - ซินโครตรอน ...
พุธ, 14 ตุลาคม 2015
... มทส. - นาโนเทค- ซินโครตรอน  โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพไข่มุกน้ำจืด  โครงการวิจัยกระจกเกรียบจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และโครงการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับบำบัดมะเร็ง อีกด้วย   ข้อมูลข่าวโดย ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
34. Clipping วท ประจำวันที่ 27 กันบยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B4 'ปุ๋ยสั่งได้' ฟื้นดิน-บำรุงพืช นวัตกรรมนักวิจัยนาโนเทค   ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
35. Clippingวท ประจำวันที่ 18 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 10 'อภัยภูเบศร'จับมือนาโนเทค ต่อยอด'ครีมพริก'นาโนเมตร ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
36. Clipping วท ประจำวันที่ 17 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน  10 'อภัยภูเบศร'จับมือนาโนเทค ต่อยอด'ครีมพริก'แก้ข้อเสื่อม ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
ประกาศสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ             สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
38. Clipping วท ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  นักวิจัยนาโนเทคคว้ารางวัลTWAS    คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย) 4  ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2015
39. Clipping วท ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  'นาโนเทคโนโลยี'เพื่อการตรวจระเบิดไว-แม่นยำ    ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)  ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2015
... ห้องปฏิบัติการนำส่งนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) วิจัยและพัฒนาการลำเลียงและนำส่งยาด้วยเทคโนโลยีนาโนในร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช และบจก. ออสเตรียโนวา (ประเทศไทย) ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการห่อหุ้มเซลล์ด้วยชีวภาพ ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป