กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักเรียนทุน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2552)
... and technology discovery centre ให้เด็กทำ hands on ได้ นอกเหนือจากโครงการนักเรียนทุน     2.6) ขอให้เน้นเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน อยากให้ประชาชนทั้งประเทศคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
... ถ้าต้องการต่อยอดงานวิจัยไปสู่ภาคเอกชน สิ่งที่ดีที่สุดต้องให้นักวิจัยมาทำงานร่วมกัน  จะทำให้นักวิจัยเข้าใจโจทย์ของทางด้านภาคธุรกิจและภาคเอกชน  และเรื่องระเบียบของภาครัฐที่ไม่เอื้ออำนวยให้นักเรียนทุนของเรา ...
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010
53. ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
...  ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและกลับมาทำงานตรงตามสาขาวิชา (ร้อยละ) 2. ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
... 3,400 ทุน โดย 1 ใน 3 เป็นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และมีนักเรียนทุนจบกลับมาแล้ว 472 คน ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักวิจัยเป็น 10 คนต่อ 10,000 คน จากปัจจุบัน 6 คนต่อ 10,000 คน                        ในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ...
จันทร์, 28 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป