กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักเรียนทุน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
ระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  ...
เสาร์, 29 มีนาคม 2014
ระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  ...
เสาร์, 29 มีนาคม 2014
... อย่างเช่นโครงการ Talent Mobility ขับเคลื่อนนักวิจัยจากภาครัฐสู่อุตสาหกรรม ตัวอย่างนักเรียนทุนของกระทรวงวิทย์ฯ ที่มีกว่า 2,000 คน เมื่อจบมาแล้วต้องทำงานใช้ทุนให้ภาครัฐ ซึ่งกำลังหาวิธีให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเหล่านี้หมุนเวียนไปทำงานในภาคเอกชนด้วย ...
เสาร์, 29 มีนาคม 2014
44. สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ โชว์สุดยอดนวัตกรรมจาก รัฐ-เอกชน งาน NAC 2014
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...            - การแบ่งปันประสบการณ์จากชีวิตนักเรียนต่างจังหวัด ผ่านชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลก ...
ศุกร์, 14 มีนาคม 2014
สรุปผลการคัดเลือกโดยการสัมภาษณลูกจางชั่วคราว ปงบประมาณ 2557 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ...
พุธ, 02 ตุลาคม 2013
46. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  5  อัตรา   1.  โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... ซึ่งจะเริ่มต้นที่การแก้ปัญหาข้าว การเพิ่มมูลค่า พร้อมสร้างผลพลอยได้จากแกลบและรำ นอกจากนี้ จะเร่งดำเนินโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยส่งไปศึกษายังต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรไว้รองรับการพัฒนาประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ...
พฤหัสบดี, 04 กรกฏาคม 2013
48. รองนายกฯ มอบนโยบาย ก.วิทย์ฯ ทำวิจัยให้นำไปใช้ได้จริง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       โดยบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ การพัฒนากำลังคน มีโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำรอง ...
อังคาร, 04 ธันวาคม 2012
49. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2554
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ไม่ค่อยแสดงออกทั้งๆ เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความรู้เยอะแยะ มีคนจบปริญญาเอกอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พันกว่าคน มากเท่าๆ กับในมหาวิทยาลัย เป็นนักเรียนทุนมากมายและขณะนี้กำลังรอกลับมาอีกพันกว่าคน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเหงาอย่างนี้  ...
ศุกร์, 09 มีนาคม 2012
50. พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ รองนายกฯ เยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 6 ด้าน ได้แก่ 1.การวิจัยและพัฒนา 2. การพัฒนากำลังคน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจาก 6-7 คน/ประชากร 10,000 คน เป็น 15 คน/ประชากร 10,000 คน  โดยการสนับสนุนนักเรียนทุนต่างๆ 3. ...
พุธ, 28 กันยายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป