กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักเรียนทุน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่    ...
จันทร์, 16 มีนาคม 2015
32. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1 เดือน 3 เดือน หรือ 2 ปี  2. ผู้ที่เป็นนักเรียนทุน ระหว่างที่ทำงานใน Talent Mobility ถือเป็นการใช้ทุน 3. ผลงานที่ได้จากโครงการนำมาขอตำแหน่งทางวิชาการได้ โดยใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดขึ้น               ...
อังคาร, 03 มีนาคม 2015
... กระทรวงวิทย์ฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนวิจัยอีกหลายโครงการ เช่นนโยบายปลด ล็อกให้นักวิจัยและนักเรียนทุนมาทำงานในภาคเอกชนโดยสามารถนับอายุงานและการใช้ทุนได้ หรือ นโยบายTalent Mobility ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
   กระทรวงวิทย์ฯ ปลดล็อคเงื่อนไข นักวิจัย-นักเรียนทุน ไม่สามารถทำงานในภาคเอกชน “ดร.พิเชฐ” ยันผู้ปฏิบัติงานสามารถนับอายุงาน และการใช้ทุน ...
ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+ จำนวน 1 ราย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 ราย     ปฏิบัติงานส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง  ...
พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015
... อาทิ บ้านนักวิทย์น้อย มหาวิทยาลัยเด็ก สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) นักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ  พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ...
พุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2015
...          ในวันที่ 4 ตุลาคม 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงโตเกียว เพื่อพบปะกับนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังศึกษาอยู่ใกล้เคียงกรุงโตเกียว  ...
อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
... วท. (พว.) (ข) การผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน (6โครงการ)        1. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระยะที่ 3 (สป.)        ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
39. ประวัติ และผลงาน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
... พ.ศ. 2536 - 2540 กรรมการโดยตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ      • กรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
... ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนทุน และนักวิทยาศาสตร์ประจำพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยกับชุมชน ไม่สามารถนำความรู้ความตั้งใจมาสู่ชุมชนได้ ตรงจุดนี้เป็นของการนำมาของการสร้างความศรัทธา ศรัทธาอันดับแรก คือศรัทธาของนักวิจัย ...
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป