กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักเรียนทุน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... Innovate Idea และระบบบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ของประเทศได้ เช่น นักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และทำงานตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา ตลอดจนการดำเนินการได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... เรื่องนักเรียนทุน เรื่องการสร้างคนแนวใหม่ แต่ปลายทางขาดคนจัดการซึ่งทำให้การลงทุนการพัฒนาคนยังไม่ดีเท่าที่ควร    ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ ...
อาทิตย์, 16 สิงหาคม 2015
23. การประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 5/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จ.เชียงใหม่ ปลายเดือนนี้ พร้อมแนะแนวทางการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ เน้นโครงการนักเรียนทุนสานต่อการพัฒนาด้านกำลังคนเพื่ออนาคตของชาติ    ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
24. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  11 คอลัมน์ หมายเหตุ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. อบรมให้ความรู้นักเรียนทุนรัฐบาล ในการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ  ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
... วทน. 3) การต่อยอดโครงการพัฒนากำลังคน วทน. ที่มีอยู่ เช่น โครงการมหิดลวิทย์ วมว., ทุน วท., ทุน พสวท., ทุน สกอ., โดยเดินหน้าการขับเคลื่อนนักเรียนทุน (mobilization) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
... ในหัวข้อ “ได้ทุนแล้วยังไง” ให้กับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ว่า การจะทำให้เยาวชนทุกคนเก่งเท่ากันก็เป็นไปไม่ได้ ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
... ภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ได้ทุนแล้วยังไง” พร้อมด้วย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประธานดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์)กล่าวรายงาน ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ปลดล็อค นักวิจัยและนักเรียนทุนมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ          ดร.พิเชฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ การเคลื่อนย้ายบุคลากรนักวิจัยและนักเรียนทุนในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน ...
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
... นโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งเป็นการปลดล็อกให้นักวิจัยและนักเรียนทุนมาทำงานในภาคเอกชนแบบเต็มเวลาโดยสามารถนับอายุงานและการใช้ทุนได้ ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป