กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักเรียนทุน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยแบ่งออกเป็น 6 แผนงานได้แก่ แผนงานที่ 1 การให้ทุนการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสะเต็ม อาทิ โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
... ระดับปริญญาเอกของประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกที่ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆและข้อมูลนักเรียนทุนระดับปริญญาเอก และจัดเก็บเป็นระบบเดียวกัน 2.2 กำหนดการดำเนินงานเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
   ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานทุกกระทรวง ในการจัดทำข้อมูลบุคลากรระดับปริญญาเอก และข้อมูลนักเรียนทุนของหน่วยงาน โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้ 1. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอก  ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... การพัฒนากำลังคนในสาขาขาดแคลน ระบบนักเรียนทุนของประเทศ โดยดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนทุนของประเทศและสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อระบบการจัดสรรทุน  2. เรื่องการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ในปี 2559 ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
...  โดยในโอกาสนี้ ทาง มว. ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้แทนนักเรียนทุนจากประเทศในกลุ่ม CLMV ถึงความรู้สึกที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้   1.    Mr. Dul Vuthy Thermometry Metrology Officer ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
            ข่าวการต้อนรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายใหม่ 2 ท่าน อย่างอบอุ่น ในการเดินทางมาศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ เปิดเผยโดย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015
... จะจัดงาน Thailand Future โดยเชิญนักเรียนทุนที่จบการศึกษาแล้วมาร่วมงาน เพื่อให้สังคมเห็นว่าประเทศไทยมีความหวัง ให้นายกรัฐมนตรีทราบว่าเรามีสินทรัพย์ วันนี้เรามีมาตรการต่างๆ ให้ภาคเอกชนได้ลงทุนทำวิจัย อาทิ ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... Asian Science Camp ที่จัดขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีโครงการนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนไทยได้ไปเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  2 ...
อังคาร, 22 กันยายน 2015
20. Clipping วท ประจำวันที่ 15 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 18 เปิดประสบการณ์นักเรียนทุน'เรียนรู้เพื่อพัฒนาโลก'      ...
อังคาร, 15 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป