กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักเรียนทุน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [นักเรียนทุน, กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, เยอรมนี]  ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015
Tags: [Talent Mobility, นักวิจัย, นักเรียนทุน, 20 ก.พ 58]  ...
ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
3. รมว.วท. พบนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [นักเรียนทุน]  ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2009
4. ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, นักวิจัย, วิทยาศาสตร์, นักเรียนทุน, ก.พ., สวทช., ข้อมูล, สืบค้น]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
5. แนะนำนักเรียนทุนฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ประจำปี 2552
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สถาบันวิจัยดาราศาสตร์, นักเรียนทุน, โรงเรียน]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... เภสัชศาสตร์ พลังงาน วัสดุศาสตร์  พร้อมพูดคุยถึงประเด็นนักเรียนทุนรัฐบาล ของ วท. ที่กำลังศึกษาในระดับโท-เอก ณ ประเทศแคนาดา ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ภาพข่าว: นายเอกชัย สุนทรเดช ...
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
...          ในการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ 1.เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  ระหว่างสาธารรัฐโปรตุเกส – ไทย 2. นักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... เลขาธิการ ก.พ. ได้เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มาติดตามงานบูรณาการตามที่ได้สั่งการและมอบ หมายแต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ เช่น เรื่องชุมชนดินแดง การพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การปฏิรูปนักเรียนทุนรัฐบาลในเรื่องการปรับปรุงการจัดสรรทุน ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
... Talent Mobility, พร้อมระดมนักเรียนทุนรัฐบาล ที่จบระดับปริญญาเอกกว่า 2,700 คน มาร่วมทำโจทย์วิจัยตามยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญใน การพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย ให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
10. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่จะดำเนินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในเบื้องต้นที่ประชุมได้คัดเลือกแล้ว จำนวน 13 โครงการที่ใช้งบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่ 1.โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป