กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น]  ...
ศุกร์, 19 สิงหาคม 2011
Tags: [นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น]  ...
พฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2010
Tags: [นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น]  ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2009
4. Clippingวท ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  5 ภาพข่าว คอลัมน์ คนหน้า5 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น     ...
อังคาร, 09 สิงหาคม 2016
...  ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย การเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี รวมทั้งผู้เป็นบุคคลตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
        ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
7. Cilpping วท ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ไทยโพสต์ 16 ภาพข่าว คอลัมน์ บันทึกสังคม นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
8. Cilpping วท ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ C4 ภาพข่าว นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น     ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
9. CCilpping วท ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว บ้านเมือง 7 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น    ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
10. Clipping วท ประจำวันที่ 30 กรกฏาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 10 นักวิจัย มหิดลคว้ารางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น2558    ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป