กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักวิจัย

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... ขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์นวัตกรรม หรือ Innovation Lab ซึงเป็นส่วนหนึ่งของวท.โดยตรง เพราะในอนาคตอันใกล้ศูนย์กลางแห่งนี้จะเกิดการวิจัยเกี่ยวกับดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องอาศัยนักวิจัยหรือนักวิชาการ ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... Fair 2016 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รู้จักและเข้าใจ และเพื่อประสาน เชื่อมโยงนักวิจัยกับภาคเอกชน ...
เสาร์, 21 พฤษภาคม 2016
... ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผมได้ทำงานที่ไบโอเทคมาทั้งในฐานะนักวิจัยและในระดับผู้บริหาร ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในทั้งสองฝ่าย และจะนำประสบการณ์เหล่านี้มาบริหารไบโอเทค อีกทั้งนักวิจัยไบโอเทคก็มีความสามารถและมีศักยภาพกันอยู่แล้ว ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... ที่ตั้งอยู่ ณ LHC ของเซิร์น  มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิจัยในกลุ่มการทดลอง CMS  รวมถึงการส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... - (ที่ 2 จากซ้าย) นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ สวทช., ดร. มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ., นางหทัยรัตน์ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... 70 ราย และมีบุคลากรของภาคเอกชนกว่า 600 คน เป็นนักวิจัยประมาณ 300 คน ในพื้นที่บริเวณเดียวกันนี้ยังเป็น headquarter ของ สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 แห่ง มีบุคลากรรวมประมาณ 3,000 กว่าคน เป็นบุคลากรวิจัยกว่า ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... โดยปัจจุบันมีเอกชนอยู่ในพื้นที่กว่า 70 ราย และมีบุคลากรของภาคเอกชนกว่า 600 คน เป็นนักวิจัยประมาณ 300 คน ในพื้นที่บริเวณเดียวกันนี้ยังเป็น headquarter ของ สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 แห่ง มีบุคลากรรวมประมาณ ...
เสาร์, 30 เมษายน 2016
          ในโอกาสที่คณะนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2559 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ของไทย สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
59. Clipping วท ประจำวันที่ 26 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  วิทย์ฯลุ้นคลังลดภาษีนักวิจัย สยามรัฐ 11  ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
... โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งนักวิจัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุน ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป