กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักวิจัย

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
31. Clipping วท ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  27 คอลัมน์ SCIWATCH สวทช.-เอไอทีหนุนนักวิจัยที่ปรึกษา    ผู้จัดการรายวัน  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
...  ซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการงานวิจัยและทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสารที่เป็นส่วนประกอบ พร้อมทั้งมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิจัยและพัฒนาให้คำปรึกษาโดยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการกำหนดกฏระบียบ ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... และนวัตกรรม  ซึ่งในส่วนของความร่วมมือกับเอไอที  สวทช. มีนักวิจัยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกเกือบ 500 คน ที่สามารถให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงแก่นักศึกษาในการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลจำนวนมาก ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... พร้อมมอบรางวัล MOST Innovation Awards 2016 เชิดชูนักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... เห็นได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง ไบโอ อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริกาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักวิจัย จากทั่วโลกเข้าร่วมอย่างมากมายในแต่ละปี ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การจัดการระบบคุณภาพ และ การลดผลกระทบทางการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พร้อมทั้งเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างกันนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
37. Clipping วท ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชนสุดสัปดาห์ 7 ภาพข่าว นักวิจัยต่างชาติใช้แสงซินโครตรอน ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
38. ดร.พิเชฐ ถ่ายทำวีดิทัศน์ งาน ThaiTECT 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อความเป็นเลิศในการวิจัยทางคลินิก กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ผู้บริหาร แพทย์ นักวิจัย และพยาบาล จาก คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จากทุกมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
... (ไบโอเทค) บริษัทผลิตรถไฟความเร็วสูงรายใหญ่ของจีน ผู้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จ.ระยอง และบริษัทชั้นนำด้านสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจัน เป็นต้น บรรยากาศภายในงานมีทั้งนักวิจัย นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
40. Clipping วท ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 7 นักวิจัยต่างชาติใช้แสงซินโครตรอนชูทีมงานจะเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ ...
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป