กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักวิจัย

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... ในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ภาตใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ" โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 500 คน และมีผลงานมีวิจัย จำนวน 180 ผลงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
...         นายสมปอง เพชรโรจน์ ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่นักวิจัยได้พัฒนาวิจัยยางเทอร์โมพลาสติกขึ้นมา นักวิจัยก็ได้เข้ามายื่นจดอนุสิทธิบัตรกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... หรือ International Nuclear Science and Technology Conference (INST)ภายใต้สโลแกน"Nuclear for BetterLife"โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานภายในงานเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
... และดร.ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล นักวิจัยศูนย์นาโนเทค ร่วมเสวนา นอกจากนี้มีผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมรับฟังมาตรฐาน มอก. 2691 ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ได้นำเทคโนโลยีนาโน มาใช้ในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
...  ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย การเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี รวมทั้งผู้เป็นบุคคลตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
26. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... ๆ พร้อมกับมอบรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation Awards 2016) เพื่อเชิดชูนักวิจัยและผู้ประกอบการ โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้  ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
... และมากพอเพื่อให้เกิดการค้นพบยาใหม่ อีกทั้งยังขาดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งการดำเนินงานของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา" นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... Programme (LIF) เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามได้ก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   การต่อรองเจรจาธุรกิจ การต่อยอดผลงานวิจัยกับนักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องจากสหราชอาณาจักร ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... in Innovation Fellowships Programme (LIF) เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามได้ก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   การต่อรองเจรจาธุรกิจ การต่อยอดผลงานวิจัยกับนักลงทุน ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป