กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นวัตกรรมดี

ทั้งหมด 24 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
... สำหรับการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและโครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย”สำหรับการนำร่องขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการส่งออก จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย ...
ศุกร์, 02 เมษายน 2010
สนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อรับความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน (นว.) เป็นการสนับสนุนด้านการเงิน (Financial Support) 4 รูปแบบได้แก่ 1. โครงการนวัตกรรมดี … ไม่มีดอกเบี้ย ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
23. “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า.....สร้างคุณภาพสินค้าสู่สากล”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มาตรการจูงใจสนับสนุนธุรกิจการวิจัย   เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับ R&D  การยกเว้นภาษีฯ จากค่าใช้จ่าย R&D   นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย โดยกระทรวงวิทย์ฯ จะเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยแทน ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2009
24. ประกาศผล "๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ๒๕๕๑"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “Good Grace”... World-Class Organic Soap รูปแบบการสนับสนุน : สนช. ให้การสนับสนุนทางด้าน “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” มูลค่าการลงทุนเริ่มต้น : 12,200,000 บาท ดำเนินการ : บริษัท ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป