กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นวัตกรรมข้าวไทย

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
... ด้วยเทคโนโลยีความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ” อยู่ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก” โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
...               ทั้งนี้ สนช. กำลังริเริ่มและจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมข้าวไทย ...
ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
... พร้อมด้วย ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล  ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติและรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555 เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ...
ศุกร์, 05 ตุลาคม 2012
... โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัล “การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2554” ณ ...
พุธ, 05 ตุลาคม 2011
25. 5 ตุลาคม “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”
(4 Cluster/เปิดบ้านนวัตกรรม)
... 5 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมในหลากหลายประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ...
พุธ, 17 สิงหาคม 2011
26. รมว.วท.มอบรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นผลงานต้นแบบในระดับนิสิตนักศึกษา “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” เป็นผลงานในระดับบริษัทที่ส้รางมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าว “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” เป็นผลงานในระดับบริษัททางด้านการออกแบบ ...
อังคาร, 05 ตุลาคม 2010
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี ...
พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2010
28. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนาและหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆ  และแผนงานที่ 4 การส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม เช่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ และรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย เป็นต้น ซึ่งแผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมนี้จะเป็นการสร้างทุนทางสังคม ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
29. กระทรวงวิทย์ฯ จัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(7 พฤษภาคม 2552) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2552 (Rice Innovation ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป