กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ธุรกิจใหม่

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... 330 รายการ นอกจากนั้นมีการส่งเสริมความรู้ด้านการเจรจาธุรกิจ การตลาด การออกแบบ การเงินให้กับผู้ร่วมงานที่สนใจ ทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่มาเยี่ยมชมด้วย รวมความถึงผู้ที่อยากจะทำธุรกิจใหม่ ๆ และมีการประเมินสินค้าที่นำมาด้วย ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... มาตรการฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) 2. มาตรการสร้างความเข้มแข็ง SMEs 3. มาตรการสร้างความเข้มแข็ง OTOP และ 4. มาตรการสร้างธุรกิจใหม่ (Startup)       รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โดยทั้ง ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
... สนช. ใช้เป็นกลไกหนึ่งในด้านการเงิน ที่จะเร่งให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ เกิดแหล่งเงินทุนใหม่ และสามารถเพิ่มขีดการแข่งขันของประเทศได้พร้อมกัน ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างบรรยากาศนวัตกรรมที่มีการรวมสถาบันการเงินมากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
... (สวทน.) เป็นผู้ดำเนินการฝ่ายไทย ซึ่งจีนได้สนับสนุนให้ทุนนักวิจัยไทยได้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียนแล้ว และมีแผนที่จะร่วมมือด้านการประกอบการธุรกิจใหม่รวมถึงด้านนโยบาย วทน. ร่วมกันต่อไป ...
ศุกร์, 18 กันยายน 2015
... และกำลังจัดทำมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอี รวมถึงการสร้างและบ่มเพาะธุรกิจใหม่ เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคการผลิตและบริการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยออกจากประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางเป็น ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
...      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจใหม่หรือกลุ่ม startup โดยใช้กลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทำหน้าที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
37. Clipping วท ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย) 1,7 ต่อยอดงานวิจัยพืชสมุนไพรสู่การค้าธุรกิจใหม่'ประมาณ ...
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
... “ภูมิรัฐศาสตร์” ที่เรามีอยู่แล้วเดิมในการเชื่อมโยง เน้นการลงทุนโดยเอกชนไทยก่อน ต่างประเทศเราก็มาเสริมแต่ถ้าเราไม่นำต่างประเทศมาเลยก็ไม่ได้      - วันนี้ทุกประเทศเขาปรับรูปแบบทางด้านธุรกิจใหม่แล้ว ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2015
39. Cilpping วท ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ C3 สนช.ปั้นธุรกิจใหม่4ภาคทั่วไทย   ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
... SME โดยได้นำกลไก/กิจกรรมด้านเทคโนโลยี นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านเทคโนโลยี การเงิน กำลังคน และทรัพย์สินทางปัญญา มาถ่ายทอดและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจขยายกิจการหรือสร้างธุรกิจใหม่ อาทิ ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป