กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ธุรกิจใหม่

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. Clipping วท ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 4 ภาพข่าว คอลัมน์ เลขที่ ๑ ซอยปลื้มมณี สานฝันปั้นธุรกิจใหม่ ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... Startup หรือกลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสและความหวังใหม่ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เข้าสู่ยุคฐานเศรษฐกิจใหม่ เมื่อผนวกเข้ากับการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น ทำให้ธุรกิจ ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
... ด้านการศึกษา และด้านสุขภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถทางด้านการผลิตวัตถุดิบ การแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนการหาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ...
พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016
14. Clipping วท ประจำวันที่ 25 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  'กลุ่มสามมิตร'ปั้นโมเดลธุรกิจใหม่ ชูบทบาทบริการ'รถเพื่อการท่องเที่ยว'ครบวงจร     เดลินิวส์  ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... Startup นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ได้เปิดเวทีให้ Startup ที่มีไอเดียดี มีความสามารถ ได้มารวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมผลงานในการสร้างธุรกิจใหม่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์แก่นักธุรกิจ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
16. Clipping วท ประจำวันที่ 22 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... เน้นใช้น้ำฝนเป็นหลัก กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ idea 'นวัตกรรม'สู่โมเดลธุรกิจใหม่    ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
17. Clipping วท ประจำวันที่ 22 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... เน้นใช้น้ำฝนเป็นหลัก กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ idea 'นวัตกรรม'สู่โมเดลธุรกิจใหม่  ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... (รวมถึงส่วนใหญ่มีการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีใหม่) ใช้ในการแก้ปัญหาสำคัญทางการเกษตร หรือการสร้างธุรกิจใหม่ทางการเกษตร อาทิเช่น บริษัท Modern Meadow ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจอาหารและหนังสัตว์ ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... ซึ่งต่อไป "ข้าวไทย" จะไม่ใช่เพียงสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่จะเป็นสินค้าเฉพาะที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมาก  และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยที่ผ่านมา สนช. มุ่งเน้นผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในข้าวให้ก้าวสูงขึ้นด้วยการพัฒนาธุรกิจใหม่บนฐานความรู้ ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
20. Clipping วท ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B4 เร่งโครงการไอแทป สวทช.ดึงเอกชนร่วมวงปั้นธุรกิจใหม่     ...
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป