กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ธุรกิจใหม่

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [นวัตกรรม, ธุรกิจใหม่]  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
2. นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
Tags: [นวัตกรรม, ธุรกิจใหม่]  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 9 ภาพข่าว นักธุรกิจใหม่      ...
จันทร์, 29 สิงหาคม 2016
... และจะออกอากาศในวันที่ 19 กันยายน 2559           ประเด็นที่ 2 สองปีที่ผ่านมา รัฐบาลวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างไร โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้แก่ (1) การส่งเสริมธุรกิจให้ผู้เริ่มธุรกิจใหม่ ...
เสาร์, 30 กรกฏาคม 2016
5. Clippingวท ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ทรานสปอร์ตเจอร์นัล 5 สัมภาษณ์พิเศษ สามมิตรกรุ๊ป แตกไลน์ธุรกิจใหม่ ...
อังคาร, 19 กรกฏาคม 2016
6. นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
7. นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
 
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... (2)   สยามรัฐ 4 ริเริ่มธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการ   ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2016
... ขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของการวางแผนและออกแบบกิจกรรมในพื้นที่ในหลักการที่ว่าการพัฒนาเมืองหรือย่านให้เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกลไกลที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดำเนินกิจกรรมในย่าน ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
10. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  พิมพ์ไทย 14 การประกวดผลงานการริเริ่มธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการสตรีไทยปี2559     ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป