กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ธีออส

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
21. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
... ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ฐานการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ระบบการกำหนดตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม ฐานการเรียนรู้ดาวเทียมธีออส ฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และการอ่านแผนที่ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
22. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
23. ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วว.เองก็พยายามค้นคว้าและวิจัยเพื่อขยายพันธุ์ให้ได้มากขึ้น และนักวิจัยที่เป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งสำรวจค้นคว้าและวิจัยเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น พร้อมกับทีมงาน       ปิดท้ายด้วยปฏิทินภาพจากดาวเทียมธีออส ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
... ขณะนี้ กำลังพัฒนาและกำลังจะเสนอให้พิจารณาทำเรื่องคลื่นอื่นๆ ด้วย เช่น Walkie Talkie การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษามาลายู  จัดค่ายสำหรับเยาวชน หรือ จัดทำข้อมูลดาวเทียมธีออสพื้นที่ภาคใต้  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
... THEOS ได้ปฏิบัติตามภารกิจ โดยมีวิศวกร สทอภ. ทำการควบคุมและสั่งการจากสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS (ธีออส) ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โครงการดาวเทียม THEOS มีฝ่ายปฏิบัติงานที่สำคัญ ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2009
26. การพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของประเทศไทย
(ข้อมูลหน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ)
“ดาวเทียมไทยโชต” สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอพระราชทานชื่อดาวเทียม THEOS (ธีออส) (Thailand Earth Observation System) ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2009
... สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์  ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... เครื่องแปรภาษามลายู  ภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส (THEOS)  และระบบโทรมาตรในการวัดปริมาณน้ำฝน  เพื่อบริหารจัดการนำในภาคการเกษตร การนำเทคโนโลยีการผลิตอาหารฮาลาลช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้าน โดยเฉพาะแม่บ้านตำรวจทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของ ประเทศไทย (ธีออส) และข้อมูลภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ใช้ข้อมูล สทอภ. ประจำปี 2552 “ธีออส ดาวเทียมไทย พร้อมใจให้บริการ” เพื่อให้ข้อมูลการให้บริการดาวเทียมธีออส  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป